LOGISTIEK VASTGOED EN WDP

INTERVIEW MET CEO TONY DE PAUW

Warehouses De Pauw (WDP) is de marktleider voor logistiek vastgoed in de Benelux en Roemenië en beheert maar liefst 6,0 miljoen m² onroerend goed verspreid over ruim 250 sites op logistieke knooppunten voor opslag en distributie in de Benelux, Roemenië,
Duitsland en Frankrijk.

Het bedrijf focust zich op de ontwikkeling en verhuur van duurzaam, logistiek en semiindustrieel vastgoed.
Al jaren werken WDP en Structura.Biz succesvol samen. Deze gefundeerde samenwerking komt tot stand door directe en snelle communicatie en een proactieve aanpak.
Tony De Pauw, CEO van Warehouses De Pauw, sprak met Ann Verresen (Managing Partner) en Anneleen Deruyter (Head of Industry Flanders) over de groeiplannen van WDP, de toekomst van industrieel en logistiek vastgoed en het belang van duurzaamheid in de sector.

De groeiplannen van WDP

Warehouses De Pauw heeft grote plannen om internationaal te groeien zonder de heimat van de onderneming, de Benelux, uit het oog te verliezen. Voor de expansie op korte termijn wordt vooral gekeken naar het buitenland, waar nog volop kansen zijn.

"Als doelstelling voor 2025 willen we onze portefeuille met 2 miljard euro doen groeien tot 8 miljard euro. Tegelijk willen we ook tegen 2025 de winst per aandeel als dividend per aandeel jaarlijks met +8% laten stijgen." aldus Tony de Pauw

Naast verdere structurele groei in de bestaande markten Benelux en Roemenië heeft WDP de ambitie om zowel in Frankrijk als in Duitsland verder
te groeien. Binnenkort openen we bovendien een tweede kantoor in Roemenië. Begin april heeft WDP een strategische partnership met het Zweedse Catena verworven. Catena en WDP beogen met deze strategische samenwerking een ruimere geografische spreiding voor hun klanten om zo ook
klantenservice te kunnen bieden in de regio’s gelegen tussen die waarin beide ondernemingen op dit ogenblik actief zijn en op die manier de goederenstromen van hun klanten te optimaliseren.

Sterke lokale structuren uitbouwen is belangrijk voor het welslagen van de toekomstige groei. WDP werkt voor haar internationale projecten
samen met lokale mensen. Zo is het kantoor in Roemenië bemand met een dertigtal lokale werknemers.

Elk land heeft haar eigen property managers en juristen, maar synergieën worden behouden door zo vaak mogelijk digitaal, maar ook fysiek, samen te werken. De connectie tussen de verscheidene nationale teams is uitermate belangrijk.

Deze fysieke samenwerking werd door de wereldwijde gezondheidscrisis de afgelopen jaren belemmerd. Toch heeft WDP de pandemie goed doorstaan. Tijdens deze periode bleek dat logistiek een belangrijk aspect vormt van onze wereldwijde economie.
Met als gevolg dat dit type vastgoed in 2020 en 2021 aan belang won.

De uitdagingen voor WDP en de vastgoedmarkt

Één van de belangrijkste struikelblokken binnen de markt is de stijging van de grondstofprijzen en de grondprijzen, geeft De Pauw aan. Er is ook onzekerheid over de levertermijnen van materialen door logistieke uitdagingen.

Hierdoor stijgt niet alleen de bouwprijs, maar ook de huurprijs. De prijzen voor een groot logistiek project in Brussel stijgen zo al
vlot naar een 70 EUR/m²/jaar. Voor kleinere oppervlaktes gaat dit soms zelfs richting 80 – 90 EUR/m²/jaar.

Eveneens merkt de onderneming op dat het moeilijker wordt om in de Benelux beschikbare gronden te vinden. Ook in onze buurlanden,
voornamelijk Duitsland en bepaalde regio’s van Frankrijk, is er een duidelijke schaarste aan industrieel vastgoed. Bovendien neemt de reglementering en een aantal administratieve beperkingen toe.

Daarentegen zorgden de marktomstandigheden tijdens de periode 2020-2021 voor verandering en werd logistiek vastgoed nog belangrijker dan voorheen. Een interessante shift naar en een stijgende interesse in logistiek vastgoed zorgt voor voelbare concurrentie voor WDP.

Warehouses De Pauw onderscheidt zich door digitalisering, het belang van duurzaamheid en door het creëren en onderhouden van
langetermijnrelaties.

Duurzaamheid als onderdeel van de bedrijfsstrategie

Duurzaamheid is niet langer een trend, maar maakt integraal deel uit van de strategische bedrijfsvoering van WDP, aldus Tony De Pauw. Er wordt een sterke nadruk op de verduurzaming van de onderneming in het geheel gelegd. Meer nog, WDP wil zich op de vastgoedmarkt duidelijk onderscheiden op basis van duurzaamheid en een echt verschil maken in de sector.

Zo haalt het hoofdkantoor in Wolvertem haar energie uit geothermie en wordt deze zo duurzaam mogelijk gemaakt.
WDP kijkt daarvoor binnen zijn portefeuille verder naar voor de hand liggende oplossingen zoals o.a. zonnepanelen en ledverlichting.
Zo waren ze één van de eerste spelers die sterk geloofden in het potentieel van zonnepanelen en hebben dan ook sterk ingezet op deze technologie. Op dit moment heeft WDP 100 megawattpiek aan zonnepanelen liggen. Het doel is om dit groene stroompotentieel met een veelvoud
daarvan toe te laten nemen. In Nederland gaat WDP nog een stapje verder, aangezien er gasloos wordt gewerkt.

Daarnaast speelt de ligging van de gebouwen een cruciale rol binnen het duurzaamheidsaspect. Macro-economische factoren, zoals de wereldgezondheidscrisis en huidige oorlog in Oekraïne, zorgen ervoor dat e-commerce een flinke vlucht maakt. De vraag naar opslagruimtes dicht bij steden om het transport te limiteren en de vraag naar grotere opslagruimtes om stockbreuk te vermijden en de bevoorrading te garanderen, stijgt.

Ook hier gaat WDP nog verder. Duurzaamheid wordt hoog in het vaandel gedragen doorheen de hele stakeholderketen. Partners, klanten, aannemers en anderen worden onderworpen aan verscheidene duurzaamheidseisen. Zo wordt gevraagd of er met duurzaam beton wordt gewerkt en in welke mate het bouwafval en -materialen gerecycleerd worden. In de toekomst zal dit meer en meer van belang zijn.

Naast duurzaamheid doet ook het creëren van (meer)waarde voor klanten ertoe. WDP doet dit uiteraard niet alleen door de duurzaamheid van de gebouwen te verbeteren en sterk in te zetten op groene energie, maar ook met behulp van digitalisering.

Klanten krijgen een inzicht in hun verbruik dankzij een gepersonaliseerde digitaliseringsapp, ‘MyWDP’. Met behulp van deze applicatie kunnen klanten snel en efficiënt hun verbruik opvolgen en hun steentje bijdragen aan het duurzaamheidsaspect. Bijkomend kan de klant eenvoudig huurcontracten en real time indexeringen van de huurprijs via de app raadplegen.

Oog voor persoonlijke groei en familiale sfeer

WDP is een professionele speler maar met behoud van de familiale sfeer. De persoonlijke en professionele groei van medewerkers staat centraal. Dit wordt mogelijk door o.a. het opstellen van een opleidingsplan. En het regelmatig belonen van medewerkers die hun doelstellingen halen, mag uiteraard niet ontbreken.

Dat werpt duidelijk zijn vruchten af, want WDP scoort een sterke 8 op 10 op Employer Satisfaction.

Partnerschappen in (internationaal) vastgoed

Het creëren van samenwerkingen op lange termijn en kwaliteitsvolle partnerships zijn van belang, geeft De Pauw aan. Ook relaties over de landsgrenzen heen spelen een enorme rol. Zo werkt WDP samen met Carrefour in België, maar verhuurt de onderneming ook panden aan Carrefour in Roemenië. Deze samenwerkingen creëren een band, zorgen voor meer kwaliteit voor de beide partijen en geeft ook heel wat voldoening.

De criteria waarop langetermijnpartnerships berusten zijn voor De Pauw duidelijk. Voor hem en WDP zijn vooral gedrevenheid en correct handelen belangrijk. Daarop kan men duurzame partnerrelaties bouwen, zoals met Structura.Biz het geval is, zegt hij. WDP hecht er waarde aan dat de makelaar-adviseur zijn werk correct doet en gedreven is.

De samenwerking tussen Structura.Biz en WDP

WDP en Structura.Biz werken al sinds 2001 samen. Structura.Biz weet dus exact wat voor WDP van belang is en weet ook hoe ze een meerwaarde kunnen bieden. Structura.Biz en WDP delen dezelfde passie voor vastgoed, het proactief werken en het familiaal karakter, waardoor het eenvoudig is om duurzaam samen te werken.

Bij WDP is Tony De Pauw samen met de familie een referentieaandeelhouder. Het bedrijf wil altijd een professionele indruk nalaten, maar tegelijkertijd de voeling met het familiegebeuren en de familiale sfeer niet verliezen. Het belang van die familiesfeer is iets wat Structura.Biz ook hoog in het vaandel draagt, wat bijdraagt aan de vlotte samenwerking tussen de twee ondernemingen.

CEO Tony De Pauw geeft aan dat de samenwerking met Structura.Biz hem bijzonder goed kan bekoren. Ook al werken deze twee ondernemingen meer dan twee decennia samen, er lijkt nog geen sleet op de zakelijke relatie te zitten. De Pauw noemt de laatste realisaties in Anderlecht (Deleers site van 20.500 m²) en Mechelen, die WDP samen met Structura.Biz voor elkaar heeft gekregen, enkele van de mooiere prestaties sinds het begin van de samenwerking.

Facts & Figures

  • Totale grondoppervlakte (incl. gronden in concessie) is sinds 2014 verdrievoudigd en resulteert in 2021: 14.911.239 m²
  • Reële waarde van de vastgoedbeleggingen (incl. zonnepannelen) in 2021: 6.054,3 (in miljoen euro)
  • Verhuurbare oppervlakte in 2021: 5.931.807 m² 
  • Vastgoedresultaat in 2021: 278,4 (in miljoen euro)