De auto blijft koning – maar voor hoe lang nog?

Zondag ging de Week van de Mobiliteit van start, een initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Het doel is om ons te laten stilstaan bij onze mobiliteitskeuzes. Mobiliteit en Brussel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook wij, als makelaar in bedrijfsvastgoed in onder andere Brussel en de periferie, worden dagelijks geconfronteerd met mobiliteit en bereikbaarheid – niet alleen omdat we zelf in de files staan. Ook bij onze klanten merken we dat deze elementen steeds belangrijker worden. Is het écht nodig ons zo vaak met de auto te verplaatsen?

Bert Cuyt, manager van ons team Kantoren, aan het woord: “Dat de files zijn toegenomen de laatste jaren staat vast. Onlangs las ik in De Standaard dat bedrijven wegtrekken uit de stadscentra en steeds verder van stations liggen.
De auto blijft dus koning. Ons onderzoek bij bedrijven in de Brussese periferie ondersteunt deze stelling: bereikbaarheid met de wagen speelt, naast de prijs, de hoofdrol in een verhuisbeslissing.”

Ook VOKA en iVOX leveren bewijsmateriaal voor de autoverslaving van de Vlaming. Acht op de tien Vlamingen heeft een auto en bijna de helft gaat met de wagen naar het werk. De Belgische wegen slibben dicht. Denk maar aan het voorstel van VOKA Limburg om het aantal rijstroken op de E313 en de E314 te verdubbelen.

Zijn er dan echt geen andere oplossingen?

Het meest voor de hand liggend alternatief is openbaar vervoer. Vaak gehoord tegenargument is de beperkte bereikbaarheid. Hier biedt Office On Wheels misschien een uitweg? Office On Wheels is een kantoorbus met faciliteiten zoals een Wifi-verbinding, stopcontact en USB-poort... en niet te vergeten: koffie! Zo kunnen we tijdens het woon-werkverkeer onmiddellijk de eerste mails uitsturen en van de filetijd een productief moment maken. Resultaat? Een betere balans werk-privé! Interesse? De bus heeft negen lijnen met stops zoals Gentbrugge P&R, Brussels Airport, Linkeroever, het Sportpaleis...

En wie toch wil proeven van het reguliere openbaar vervoer kan misschien even kijken op eenmaandgratismetdetrein.be, een initiatief van de NMBS. Werknemers van ingeschreven bedrijven kunnen een maand gratis de trein nemen. Er worden korte enquêtes afgenomen waaruit de zaakvoerder, bedrijfsleider... kan afleiden hoe tevreden de werknemers zijn over hun treintraject.

Ook carpoolen kan een alternatief zijn. Het aantal auto’s gaat naar beneden en de tijd dat je tóch in de file staat, breng je niet meer alleen door.

Daarnaast kan thuiswerk een oplossing bieden. Het voordeel van thuiswerk is niet enkel tijdswinst. Werknemers kunnen een betere balans vinden tussen hun werk- en privéleven. En ook de planeet heeft er baat bij. Eén van de nadelen is dan dat je je collega’s iets minder ziet maar ondertussen leven we allemaal in het digitale tijdperk. De collega’s zijn slechts één telefoontje van elkaar verwijderd en indien nodig kan er zelfs geskyped worden. Wegen de kosten echt op tegen de baten?

Aan de basis van iedere oplossing, ligt de nood aan een mentaliteitswijziging – iets waar de Week van de Mobiliteit een handig hulpmiddel voor is. Maar is de Belg daar wel klaar voor? Bert Cuyt: “In praktijk merken we wel een groeiende bewustwording bij bedrijven in de periferie over het fileprobleem. Projectontwikkelaars spelen daar op in. Zij hebben intussen al meer aandacht voor locaties die vlot bereikbaar zijn met de wagen én het openbaar vervoer. Zo kunnen bedrijven de keuze laten aan hun werknemers: wagen of openbaar vervoer.” Ook daar stuiten we weer op dezelfde vraag: is de Belg klaar om deze keuze te maken?