Het Nieuwe Werken... Het Nieuwe Wat?

Wat betekent het Nieuwe Werken precies?

Het “Nieuwe Werken”, we worden er langs alle kanten mee om de oren geslagen. Maar wat betekent het nu eigenlijk precies? Structura.biz heeft in samenspraak met de KU Leuven een presentatie over het “Nieuwe Werken” georganiseerd. Vandaag lichten we voor u graag toe wat deze nieuwe vorm van werkorganistie inhoudt. Daarnaast knopen we hier in de komende weken enkele artikels aan vast over topics die steeds meer furore maken in het kantorenlandschap, zoals bv. co-working.


Om een misverstand de wereld uit te helpen: het “Nieuwe Werken” is geen synoniem voor telewerk. Die laatste staat voor “werk op afstand door middel van communicatietechnologie”. Het omvat dus niet enkel “werken van thuis” maar “werken op iedere plaats die niet de bedrijfslocatie is”.
Telewerk zag het levenslicht bij Microsoft, waar men het belangrijk vond dat iedere kenniswerker op ieder moment en iedere locatie toegang had tot de door hem benodigde informatie. Ter illustratie: als telewerk Windows 95 is, is “het Nieuwe Werken” Windows 10 is. Zodoende is telewerk als het ware het kleine broertje van het verder doorgedreven concept “het Nieuwe Werken”. Het gaat om meer dan toegang tot informatie, anywhere anytime. Er is een echte mentaliteitsverandering nodig vooraleer we van telewerk naar het Nieuwe Werken evolueren.


Om van een volwaardige vorm van “het Nieuwe Werken” te spreken, is er aandacht nodig voor de volgende concepten: bricks, bytes en behaviour. Zoals eerder vermeld volstaat het immers niet om bv. een cloudapplicatie te voorzien waarmee de werknemers van thuis toegang hebben tot hun documenten (bytes).


Ook de kantoorruimtes moeten aangepast worden aan de nieuwe manieren van werken (bricks). Dan heeft men het niet enkel over flexdesk, open space en focus corners. De kantoren van een bedrijf zijn de katalysator van de cultuur. Zo kan de collega die vaak op afstand werkt, toch de sfeer opsnuiven en zich verbonden voelen met de waarden van het bedrijf wanneer hij of zij langskomt voor een vergadering.


De component “behaviour”, hoewel als laatste genoemd, is eigenlijk de belangrijkste. Als leidinggevenden en werknemers de veranderde omstandigheden niet omarmen, blijven de bricks en de bytes eenzaam achter. De HR-aanpak zal daarom moeten veranderen. Vertrouwen is onontbeerlijk voor die gedragsverandering. We evolueren immers naar een resultaatsgericht systeem. De manager kan vaak enkel afgaan op de output die de werknemer aflevert, zonder zicht te hebben op hoeveel tijd en moeite hij in de taak heeft geïnvesteerd.


Rest ons de vraag: waarom zouden we de switch maken naar “het Nieuwe Werken”? Er zijn vele voordelen voorhanden. Een beperkt aantal voorbeelden:
• Reductie van huisvestingskosten. Door flexibel om te gaan met de ruimtebehoeften van de organisatie, kan er bespaard worden op de kosten voor kantoorruimte.
• Betere balans tussen werk en privé
• Werknemers hebben een verhoogd gevoel van autonomie, wat leidt tot meer verantwoordelijkheidsgevoel en productiviteit
• Reductie van files/verkeer
• ...


De voordelen zijn dus duidelijk. Maar hoe gaan we in praktijk om met die evolutie naar een nieuwe werkorganisatie? Ontdek meer in onze artikels over coworking en faciliteiten!